Cruinniú díolacháin Sunkon 2021

  • news-img

Reáchtáil Sunkon comhdháil oibre margaíochta 2021 ag ceanncheathrú na cuideachta an 2 Márta, 2021. D’fhreastail ceannairí cuideachta agus bainisteoirí réigiúnacha ar an gcruinniú.
Sa chruinniú díolacháin seo, rinneamar achoimre ar an obair mhargaíochta in 2020, agus rinneamar an obair oibre margaíochta agus an príomh-obair imscartha don roinn díolacháin in 2021. Chuir sé go mór le meanma na foirne margaíochta, chuir muid le tuiscint onóra agus comhtháthaithe na foirne.